اسفناج


نام علمی: Spinacia Oleracea  

نام محلی: اسفاناخ
برگ آن خنک کننده است و برای کاهش تب، ورم ریه و روده کوچک نافع است و تخم آن نیز ملین، خنک کننده و برای ورم کبد و یرقان مفید است. اگر برگ اسفناج با جو پوست کنده و به اصطلاح جو سفید و روغن بادام شیرین پخته شود، برای سرفه های خشک و تبهای گرم اشخاص گرم مزاج مفید است و اما در مورد سرد مزاجان توصیه این است که اسفناج پخته با گوشت پرنده چاق و چرب و برنج و ادویه نظیر زنجبیل و هل و دارچین خورده شود. اسفناج رفع تشنگی می نماید و سریع الهضم تر از سایر سبزیجات است و برای درد گلو نافع است و آب تخم آن برای درد ناحیه قلب و درد احشا مفید است. عصاره آن با شکر برای یرقان، سنگ مثانه، اشکال در ترشح ادرار، سوزش مجرای ادرار، درد کمر و سوزاندن اخلاط صفراوی موثر است. همچنین برای بيماري هايي مانند كم خوني، خونريزي داخلي، يبوست، تقويت معده، كمبود ويتامين هاي آ ب ث د ي مفید است. در تمام باغات سبزی در استان کشت می شود.نویسنده: فرحناز رضاپور
 1/26/2016
 12:02:57 AM