كلم        


 نام علمی: Brassica oleraceae     


نام ترکی: یارپاق کلمی و داش کلمی


این گیاه اشتها آور، چاق کننده، ملین، دافع کرم روده و باز کننده رنگ رخسار بوده و برای درمان سستی استخوان، سل، تنگی نفس، اسهال خونی و کم خونی مفید است. برگهای خارجی آن برای درمان رماتیسم، نقرس و سیاتیک استعمال می شود. جوشانده برگ آن برای رفع اختلالات ریوی و گرفتگی صدا توصیه شده است. از نظر مواد مغذی ضعیف است. خوردن دم کرده برگ و تخم آن مسکن سردرد است و برای افزایش دید چشم مفید است. کلم پخته قابض است و ارتعاش را از بین می برد، خواب آور و مقوی چشم و بینایی می باشد. ریختن چند قطره از عصاره آن در بینی برای پاک کردن و باز کردن دماغ خوب است. خوردن پخته برگ آن و آب دم کرده آن برای رفع سرفه مزمن و برونشیت حاد نافع است و اگر دم کرده آن خورده شود برای صاف کردن صدا و درد طحال مفید است. غرغره دم کرده آن یا عصاره آن یا پخته آن با روغن کنجد برای دیفتری مفید است. کلم پخته نفاخ و بطئی الهظم است. خوردن برگ تازه آن با سرکه برای ورم طحال مفید است. خوردن دم کرده آن مدر است و ترشح ادرار و حیض را زیاد می کند. خوردن تخم آن محرک نیروی جنسی است. خوردن خاکستر ریشه آن سنگ مثانه و کلیه را خرد می کند . کلم ضد سرطان بوده و برای دفع سموم بدن مفید است. در مزارع کشت می شود.


نویسنده: سیده یلدا رئیسی ساداتی


1394/11/14

 12:42:03 AM