تره تیزکنام علمی: Lepidium sativum    

نام ترکی : تره توزه

این گیاه در موارد آسم و سرفه و بواسیرهای خونی استفاده می شود و بسیار نافع است. ضدکمبود ویتامین C است و برای بیماریهای کمی این ویتامین در بدن اثر شفابخش دارد. تخم تره تیزک ترشح شیر را زیاد می کند . جوشانده تخم تره تیزک در شیر برای سقط جنین بکار می رود. باز کننده گرفتگی ها، انسداد مجاری کبد و طحال، مدر بول و خرد کننده سنگ مثانه است. مقوی باه و محرک جماع و مولد اسپرم است و موجب تحریک جنسی در زنان می شود. در تسریع هضم غذا و تحلیل باد و گاز و نفخ مفید است. در اکثر باغات سبزی استان کشت می شود.


نویسنده: فرحناز رضاپور
 2/1/2016
 1:21:55 AM