تره


نام علمی: Allium porrum  

 نام محلی: کاوار

تره سبزی برگی است که خوردن آن منافع فراوانی دارد. ضد عفونی کننده روده، ادرارآور و قاعده آوراست و برای معالجه روماتیسم و بیماری های کبدی مفید است. باز کننده انسدادها و گرفتگی ها و لطیف کننده است. خوردن تره پاک کننده ریه، بازکننده گرفتگی های کبد، مقوی هاضمه و کمر و ملین است. اگر با طعام و بعد از طعام خورده شود کمک به هضم غذا کرده و مانع ترش شدن غذا می شود و نیروی جنسی را تقویت می کند. در باغات سبزی کشت می شود.


نویسنده: فرحناز رضاپور
 2/1/2016
 1:15:37 AM