ترخون


نام علمی:      Artemisia dracunculus

 نام محلی: ترخون

ترخون اشتهاآور، مقوی معده، مدر ضد اسکوربوت، به طور خفیف ضد کرم، قاعده آور، برای رفع درد مفاصل، برای جلوگیری از خونریزی لثه و التیام زخمهای دهان نافع است. برای انواع دل درد، دردهای معده، یبوست، دردهای روماتیسم و اعصاب مفید است. ترخون به صورت سبزی خوراکی مورد استفاده قرار می گیرد. در مورد نقرس، روماتیسم، حبس بول، تنبلی کلیه و مثانه مفید است. دوره قاعدگی را در زنان تنظیم می کند. ضماد ترخون برای تسکین دردها اعم از درد دندان و روماتیسم مفید است. برای انسداد مجاری ادرار، جلوگیری از ابتلا به آبله، سرخجه و بطی الهضم مفید است. بادشکن و ضدعفونی کننده است. جویدن ترخون دهان را خوشبو و زخمهای دهان را درمان می کند. اشتها را تحریک و جاذب رطوبت معده و سینه و برای درد معده مفید است. در باغات سبزی کشت می شود.


نویسنده: فرحناز رضاپور

 2/1/2016

 1:08:19 AM