آش انگور


نام علمی: Rhamnus catharticus  

نام محلی: لجاره

شیره میوه آن مسهلی بسیار قوی است که معمولا آن را باشربت قند مصرف می کنند. مالیدن ضماد برگ آن بر پیشانی از چشم درد جلوگیری می کند و نیز پرورده آن بهترین سرمه است. چنانچه برگ آن را جوشانده تا عصاره آن گرفته شود، بعد صاف نموده و مجددا جوشانده شود تا غلیظ شود، جهت رفع لکه سفیدی چشم موثر است. جویدن برگ آن جهت جوشهای دهان سودمند است. ضماد برگ تازه آن جهت بادسرخ و خوردن عصاره برگ آن جهت جرب و تسکین التهاب صفرا سود فراوان دارد. برای درمان یبوست های مزمن می توان از جوشانده پوست ساقه های قدیمی آن یک فنجان قبل از غذا نوشید. میوه آن دارای اثر مسهلی قوی است و مقدار زیاد آن ایجاد استفراغ می کند و ممکن است روده را آنقدر تحریک کند که سبب خونریزی شود. از آش انگور در احتقان مغزی به منظور دور کردن خون از مغز و به علت مدر بودن، در آب آوردن انساج می توان استفاده بعمل آورد. از شیره آش انگور بیشتر در موارد یبوست، احتقان مغزی(پرخونی)، زیاد کردن ادرار، آب آوردن انساج استفاده درمانی به عمل می آید. محل رویش این گیاه در خلخال      و ارسباران است.نویسنده فرحناز رضاپور
 1/29/2016
 5:53:15 PM