اذن  الارنب


نام علمی: Bupleurum rotundifoliumبه علت سمی بودن این گیاه حتما باید تحت نظر پزشک مصرف گردد. جهت تومورهای خنازیری از غده های تازه آن به صورت ضماد می توان استفاده کرد. غده های این گیاه قاعده آور می باشد و جهت ورم طحال، ریشه تازه آن را کوبیده به صورت مالیدنی استفاده می کنند. جهت نقرس از تازه آن به صورت ضماد گذاشته شود. برای درمان موخوره با غده تازه آن نوک موها را ماساژ دهید. برای درمان یرقان و باز شدن گرفتگی کیسه صفرا از این گیاه به مقدار خیلی کم می توان استفاده کرد. دقت شود که نباید بیش از 2-3 گرم میل شود و بهتر است همراه کتیرا خورده شود. جهت تنگی نفس پودر ریشه این گیاه همراه با آب انار نوشیده شود. برای بیماری گری غده زیر زمینی این گیاه را با سرکه مخلوط نموده به محل بمالید. برای از بین بردن کک مک ریشه این گیاه را با سرکه رقیق شده و روغن زیتون مخلوط نموده روی کک مک بمالید. جهت پاک کردن کبد کمی از ریشه این گیاه را با سکنجبین مخلوط نموده بنوشید. سعی شود این گیاه به صورت خوراکی مورد استفاده قرار نگیرد. خانمهای حامله از مصرف این گیاه چه خوراکی و چه به صورت استعمال خودداری کنند. برای جذب سم عقرب و مار ریشه این گیاه را به صورت ضماد بگذارید.نویسنده: فرحناز رضاپور
 1/25/2016
 11:59:50 PM