اسفرزه

نام علمی:   Plantago ovate

نام ترکی: قارنی باروقاین گیاه برای درمان خشونت سینه، نقرس، خنازیر، زخم روده، سوزاک، دردمفاصل، سرفه، سردرد، یبوست، بواسیر، اسهال خونی، التهاب کلیه و مثانه، خون آمدن از ریه و ورم چشم مفید می باشد. کوبیده و مرهم آن تحلیل برنده ورمها است و با آب دهان جهت از بین بردن دمل مفید است. کوبیده تخم آن از سموم کشنده است و علت آن را بعضی تیزی و تندی تخم آن و بعضی چسبیدن تخم آن به سطوح داخلی بدن و زخم کردن آن گفته اند. لعاب آن با گلاب یا بیدمشک یا سکنجبین نافع تشنگی شدید صفراوی و یبوست است. لعاب آن با روغن بنفشه یاروغن گل باعث نرمی شکم می گردد و اگر آن را بریان کرده، بخورند شکم راسفت می­نماید و برای خشکی سینه و حلق مفید است. جوشانده اسفرزه نافع سرفه است و بو داده آن برای امراض اسهال خونی کودکان و التهاب روده ها استعمال می گردد. معروف است که کوبیده آن چنانچه مصرف شود سم است، بنابراین دانه آن به طور کامل و بدون سائیدن باید مصرف شود. این گیاه به صورت خودرو در چمنزارهای خشک، چراگاهها، مزارع رها شده، علفزارها ، کنار راهها و جویبارها واراضی بایر دیده می شود .نویسنده: فرحناز رضاپور
 1/25/2016
 2:19:14 PM