چشم خروس


نام علمی:      Adonis vernalis

نام ترکی:   خروس گوزی

این گیاه بسیار سمی است. ریشه آن طعمی شیرین مانند شیرین بیان دارد. دانه این گیاه لوبیایی، گرد و یا کمی بیضی شکل است. سمیت این گیاه در اثر وجود ماده ازته ای به نام Abrine که شبیه ریسین می باشد. آبرین فقط دردانه یافت می شود و در سایر قسمتهای گیاه وجود ندارد پیسین و اسید کلرئیدریک سمیت این ماده را از بین می برد، ولی شیره لوزالمعده و ترشحات روده بر آن اثری ندارد. ابرین گلبولهای قرمز را به سهولت جمع می کند. سمیت آن در حرارت 65 درجه به مدت یک ساعت ار بین می رود.


نویسنده: فرحناز رضاپور
 2/1/2016
 2:58:01 PM