تره تیزک خودرو


نام علمی:       Lepidium filifolium


ریشه، برگ و میوه گیاه در طب گیاهی استفاده می شود. برای تصفیه خون، عوارض ناشی از کمبود ویتامین C و التیام بیماری های پوستی از آن استفاده می شود. مصرف آن ریتم حرکات قلب را تنظیم می کند. برای تسکین دردهای عصبی مفید بوده و ضماد آن برای درد عضلات مورد استفاده دارد .  در دشتها و اراضی بایر به صورت خودرو می روید.


نویسنده: فرحناز رضاپور
 2/1/2016
 1:24:07 AM