تاتاری  پرگل


نام علمی: Carduus Pycnocephalus  

نام ترکی: 

ریشه، برگ، گل و دانه این گیاه مصرف دارویی دارد و برای بیماری های کبد، طحال، زردی و یبوست می توان از آن استفاده کرد.


نویسنده: فرحناز رضاپور

 2/1/2016

 12:59:45 AM