پونه


نام علمی:   Mentha puleguim

نام ترکی: یارپز

این گیاه برای پاک کردن اخلاط سینه، کنترل سیاه سرفه و رفع سوزش خراش سینه و برای جلوگیری از سکسکه، آشفتگی و دل به هم خوردگی نافع است. باد شکن، ضد نفخ، معرق، مدر و قاعده آور است و برای استسقا، یرقان و خارج کردن مشیمه مفید است. به عنوان تریاق و ضد سم جانوران گزنده سمی بسیار نافع است. اگر شیاف آن در مهبل استعمال شود، برای تسهیل اخراج جنین و مشیمه موثر است. مالیدن دم کرده آن برای رفع خارش و دفع گازهای رحم و رفع سستی رحم مفید است. مالیدن سوخته گیاه برای تقویت لثه های دندان نافع است. استشمام بوی آن برای رفع غشی مفید است. پونه مضر روده ها ست و از این نظر باید با کتیرا خورده شود. پونه حاوی آنتی بیوتیک طبیعی می باشد به همین خاطر برای رفع بیماری های عفونی از آن استفاده می شود. همچنین از پونه در موارد صفرا، نزله، آسم، سرماخوردگی، سینوزیت، نقرس، گریپ، لکه های جلدی و تقویت دستگاه هاضمه استفاده درمانی به عمل می آید. این گیاه عمدتاً در کنار جویبارهای کوهستانی، زمینهای مجاور دره ها و چشمه سارها می روید.


نویسنده: فرحناز رضاپور
 2/1/2016
 12:55:32 AM