بسفایجنام علمی: Plypodium vulgare  

نام ترکی:

ریزوم بسفایج دارای اثر خلط آور، ملین، مسهلی ملایم و صفرابر است. بعلاوه ریزوم خشک شده آن موثرتر از ریزوم تازه به نظر می رشد. در طب عوام سابقا از آن جهت رفع سرفه های مزمن و گریپ­های کهنه، برونشیت، زردی، اختلالات مزمن کبدی و طحال و همچنین دفع کرمهای روده استفاده بعمل می آمده است. این گیاه مسهل است و برای ازدیاد ترشح صفرا موثر می باشد. این گیاه کرم روده ها را دفع می کند و بسیاری از ناراحتی های کبد و طحال را رفع کرده و ترشحات صفرا را تحریک می کند و سرانجام نقرس و روماتیسم را تسکین می دهد.

 قسمت مورد استفاده بسفایج ریزوم آن می باشد که در موارد زیر استفاده می گردد: اخلاط، صفرا، سرفه ها مزمن، گریپ های کهنه، برونشیت، زردی، اختلالات مزمن کبدی و طحال، کرم های روده، نارسایی اعمال کبد.


نویسنده: فرحناز رضاپور
 2/1/2016
 12:24:45 AM