برنجاسف


نام علمی: Artemisia vulgaris  

 نام ترکی:          

برگ و سرشاخه­های گلدار و ریشه این گیاه کاربرد دارویی دارد. مصرف داخلی برگ ها و قسمتهای هوایی گیاه خیلی مرسوم است و برای بند آوردن انواع خونریزی، تنظیم عادت ماهیانه و معالجه اختلالات عادت ماهیانه بکار می رود و در عین حال قاعده آور است. تونیک، باد شکن، مقوی معده، ضد روماتیسم، ضد اسپاسم، ضد قی و تهوع و ضد اسهال است. رحم را آرام می کند و بعنوان مسکن اعصاب برای دردهای پشت و درد زایمان نافع است. دفع کننده کرم بویژه آسکاریس است و ضد اسهال خونی می باشد. برای بند آوردن خونریزی از بینی مفید است. از نظر خواص برگ و سرشاخه خای گلدار آن قاعده آور و ضد کرم است و ضد عفونی کننده و مقوی معده می باشد. دم کرده برگها و سرشاخه گلدار آن برای رفع عفونت های عصبی و رفع تشنج و برای آسم و بیماری های مغزی موثر است. بطور کلی باز کننده انسداد مجاری و مدر بوده و سنگ مثانه را خرد می کند. در موقع خوردن برنجاسف باید غذاهای بدون چربی خورده شود. ضماد آن برای رفع اقسام سردردها، باز کردن گرفتگی های دماغی، تقویت دماغ، رفع سرسام بلغمی و خواب آلودگی نافع است. ضماد آن بر سینه برای رفع درد سینه و زیر شکم برای باز کردن عادت ماهیانه، تحلیل ورمها و تسکین دردهای آن ناحیه مفید است. استنشاق دم کرده آن مانند بخور برای زکام و امراض دماغی مفید است. پاشیدن گرد گیاه خشک برای خشک کردن زخم و جراحت اثر مفید دارد. برنجاسف برای کلیه مضر است، لذا باید با انیسون خورده شود. مصرف این گیاه باید در حد مجاز و زیر نظر پزشک انجام گیرد. این گیاه بيشتر به طور خودرو در دشت‌ها، كنار جاده‌ها و نواحي كوهستان رشد مي‌كند .نویسنده: فرحناز رضاپور
 2/1/2016
 12:19:13 AM