بنگدانه


نام علمی: Hyoscyamus niger

نام ترکی: پات پات

این گیاه برای درمان تشنج، درد، بی خوابی، بیماری های عصبی، بیماری های دستگاه تنفس، سل، سیاه سرفه، سرفه های تشنجی، برونشیت مزمن، دردهای عصبی، رماتیسم، نقرس، احساس چنگ زدگی در معده، قولنج ها، ورم حاد و مزمن پستان کاربرد دارویی دارد. همه گونه های بنگ دانه سمی و خطرناک هستند و این گیاه به علت دارا بودن مواد سمی ممکن است منجر به مرگ شود. بنابراین مصرف این گیاه  با احتیاط و دقت باید انجام بگیرد، در غیر اینصورت عوارض جانبی بسیار خطرناکی به دنبال دارد. بذرالبنج معمولاً در کنار جاده‌ها، اماکن مخروبه،‌ قبرستان‌ها و نواحی بایر رشد می‌کند .نویسنده: فرحناز رضاپور
 2/1/2016
 12:17:07 AM