بداغ جنگلی


نام علمی: Viburnum Tinus    

نام ترکی:

دم کرده پوست ریشه یا ساقه این درختچه اثر مدر، ضد تشنج، قابض و تقویت کننده اعصاب دارد و در موارد عادت ماهیانه دردناک، هیستری، زایمان های زودرس، اسپاسم رحمی، قولنج ها، قطع عادت ماهیانه زنان جوان، خونریزی های دوران یائسگی و عوارض عصبی دوران حاملگی مفید است. در گردنه حیران بین استارا و اردبیل رشد می کند.نویسنده: فرحناز رضاپور
 2/1/2016
  12:14:17 AM