بارهنگ


نام علمی: Plantago  

نام محلی: باغایارپاغی

ریشه و برگ این گیاه اثر قابض و نرم کننده دارد و از آن بعنوان تصفیه کننده خون، آرام کننده و رفع تحریکات در نزله­های مزمن برونش ها، نزله مجاری ادرار و دستگاه هضم، رفع ناراحتی های آسم مرطوب، اسهال­های ساده، ورم مخاط دهان، درد دندان و حتی درد گوش استفاده می گردد. استفاده از ضماد بارهنگ روی زخمها و جراحتها و نقاط ملتهب مفید است. این گیاه در بیماری های زنان بسیار مورد استفاده قرار می­گیرد و جوشانده آن برای رفع انسداد معده مفید است. بارهنگ التهاب معده و دستگاه ادرار را برطرف می کند، از خونریزی سینه و پیدا شدن خون در خلط سینه جلوگیری می کند و التهاب کلیه و مثانه را نیز فرو می نشاند. در چمنزارها و کنار مزارع در نقاط مختلف می روید.نویسنده: فرحناز رضاپور
 2/1/2016
 12:09:53 AM