بارهنگ


نام علمی:  Plantago major

 نام ترکی: بیزووشا، هوواوتی

این گیاه قابض، مقوی کبد و بازکننده انسدادها است و عصاره آن در درمان سل، استفراغ خونی، انسداد طحال و کبد و ضعف آنها، رفع صرع، زخم ریه، انسداد کلیه، سوزش ادرار، رفع تشنگی، جریان زیاد خون قاعدگی و خون بواسیر مفید است. گذاشتن ضماد و پاشیدن پودر آن برای خالی شدن چرک، خشک کردن، بهبودی و التیام زخم­ها و ورم آنها، سوختگی با آتش، زخم­های بدخیم و پیش رونده و خوره مفید است. چکاندن آب آن برای درد گوش و بیماری­های چشم و گذاشتن آن در واژن جهت درد رحم مفید است. ضماد آن با نمک سمیت زخم سگ هار را رفع می­کند. در دهان چرخاندن پخته آن جهت بیماری­های دهان و درد دندان مفید است. در مصرف عصاره این گیاه باید احتیاط شود زیرا مضر کلیه و طحال است. در اغلب باغات، زمینهای مجاور رودخانه ها و چمنزارها به چشم می­خورد.


نویسنده: فرحناز رضاپور
 2/1/2016
 12:06:57 AM