رزک                   


نام علمی: Tamus communis    

  

تمام اعضای مختلف گیاه شامل میوه، برگ، جوانه و غده زیرزمینی همه سوزاننده، قی آور و مسهل می باشند. معمولاً از قسمت متورم زیرزمینی گیاه در طب سنتی استفاده می ­شود، بدین صورت که له شده و جوشیده آن در آب به صورت ضماد روی مواضع ضرب خوردگی، کوفتگی و خون مردگی اعضای مختلف بدن می ­مالند که بسیار موثر است. همچنین غده ­ی زیرزمینی گیاه مدر، قی آور و مسهل است. این گیاه در صورت تازه مصرف کردن خطرناک است و ایجاد التهاب و تورم در مخاط اعضای داخلی می ­نماید، لذا همیشه باید آن را به صورت پخته یا جوشانده مصرف کرد. در استعمال خارجی نیز به علت خاصیت سوزانندگی این گیاه باید آن را کوبیده و له شده­ی آن را جوشانیده و به صورت ضماد استفاده کرد.

این گیاه در مزارع کشاورزی در اردبیل در بهار و تابستان می ­روید.نویسنده: مریم عیدی

 ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ ه‍.ش.