سرو کوهی (ابهل)         


نام علمی: Juniperus excelsa           


نام ترکی: اردوج یا اورسبرگ و ساقه ­های برگ دار باریک این گیاه دارای بویی تند شبیه بوی تربانتین و طعم آن تند و بسیار تلخ است. ابهل مانند سداب به طور کلی بسیار قاعده آور است و اثر ابهل خیلی بیشتر است تا حدی که گاهی موجب التهاب خارش آور شدیدی در رحم شده و ممکن است موجب خونریزی شدید رحم شود و برای سقط جنین به کار می ­رود که خیلی موثر است. قرار دادن ضماد برگ آن روی سر برای سرسام مفید است و خوردن میوه ­ی آن برای فلج و سستی نافع است. ریختن قطره­ ی روغن میوه­ ی آن در گوش برای رفع سنگینی شنوایی بسیار مفید است. خوردن دم کرده ­ی میوه­ ی آن برای تحلیل نفخ معده، استسقا، قاعده اوردن و سقط جنین موثر است. پاشیدن گرد آن روی زخم ­های بد و خورنده و التیام زخم­ های متعفن موثر است. مالیدن آن با سرکه به سر برای جلوگیری از ریختن موی سر نافع است. محل رویش این گیاه شهرستان خلخال در استان اردبیل می باشد. مضر کبد گرم است و از این نظر باید با خولنجان خورده شود.

نویسنده : مریم عیدی

 ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ ه‍.ش.

 ۲۰:۵۲:۲۲