ياس زرد    


   Forsythia suspensa  نام علمی:    


این گیاه ایجاد مسمومیت می­کند و در طب سنتی آمده که خوردن 5 گرم آن ممکن است کشنده باشد، به همین علت چندان تجویز نمی شود. پوست را تحریک می کند و در مخاط اثر بسیار شدید می گذارد. برگ و میوه آن مدر، ملین، قاعده آور، ضد کرم، ضد ورم، مسکن و آرام بخش است. در موارد تب های نوبه ای تب بر است، برای بیماری لنفاتیک مفید است و در موارد جرب، زخم و تومورهای بدخیم تجویز می شود. داروی آنتی بیوتیک و ضد قی است و برای تحلیل لخته خون و کنترل سرطان پستان نیز موثر می­باشد. برگ های آن در مصرف داخلی و خارجی برای بیماری های پوست به کار می رود. ضماد برگ با کره برای زخم های چرکین و آبله مفید است. برگها و سرشاخه های آن را تب بر می دانند و ضماد آن را در استعمال خارجی برای التیام غدد مجروح و بواسیر بکار می برند. برای افزایش ادرار پوست آن را دمکرده و میل می­کنند. ریشه آن برای تقویت نیروی جنسی، معالجه سرماخوردگی و یرقان تجویز می شود. از جوشانده آن برای شستن زخم های سرطانی استفاده می شود. زیاده روی در خوردن آن باعث سردرد و استفراغ می گردد. صمغ این گیاه برای درد مفاصل و رطوبت بدن مفید است. برای سرعت بخشیدن و رسیدن جوش و آبسه از دانه های نارس آن بصورت ضماد استفاده می­شود. برای جلوگیری از آبستن شدن صمغی که از پوست آن خارج می شود، مفید است و ادامه در خوردن آن مضر نمی باشد. این گیاه جز گیاهان زینتی است که در فضای سبز شهری کشت می شود.


نویسنده: سیده یلدا رئیسی ساداتی


1394/11/14

 1:36:50 AM