آلبالو


نام علمی: Prunus cerasus

نام ترکی : گیله نارمیوه آلبالو چربی خون را پایین می آورد، ادرار را زیاد می کند و نافع امراض نقرس، روماتیسم، دردمفاصل و تصلب شراین می باشد. قابض، مسکن تشنگی، مقوی بدن و نافع اسهال است، معده را ضدعفونی و قوی می گرداند، محلول صمغش خشونت مثانه را خرد می کند. آب میوه اش لطیف است، صفرا را از بین می برد و تبهای سوداوی را بهبود می بخشد. صمغ آلبالو نافع خون مردگی لثه و درد دندان است. صمغ آلبالو نرم کننده سینه، اشتها آور، زیبا کننده پوست و سنگ شکن می باشد. سرمه کشیدن با صمغ آلبالو و زهره بز باعث قوی شدن چشم و نافع خارش چشمی می باشد. همچنین آلبالو برای درمان تب، ناراحتي­هاي كبدي، ورم مزمن دستگاه هاضمه، ورم كليه، ناراحتي­هاي مجاري ادرار و ... مفید است. در اکثر نقاط استان و باغات کشت می شود. در باغات مناطق نمین، هیر و مشگین شهر به وفور یافت می شود.نویسنده: فرحناز رضاپور
 1/29/2016
 5:20:13 PM