هندوانه     


 نام علمی: Citrullus vulgaris     


 نام ترکی: قارپوز


هندوانه مدر، برطرف کننده تشنگی، التهاب و مسکن حدت صفرا است و برای تبهای سوزان نافع و بهترین درمان حصبه است. آشامیدن آب هندوانه به تنهایی مفرح، مدر و در تبهای عفونی تجویز می شود و با سکنجبین برای یرقان، خرد کردن سنگ کلیه و کمک به هضم غذا مفید است. تخم هندوانه ضد کرم بوده و از زیادی خون جلوگیری کرده و برای دفع سنگ مفید است. خوردن آن بلافاصله بعد از غذا در هاضمه اختلال ایجاد می کند و اگر ناشتا خورده شود مضر است. کمک به ازدیاد صفرا می کند و مضر طحال، اشخاص سرد مزاج و معده های سرد است. در اشخاص سرد مزاج موجب تضعیف قوه باه شده و درد مفاصل ایجاد می کند. مربای پوست هندوانه با عسل برای وسواس، درد سینه، ضعف معده و تقویت هاضمه نافع است. از پوست آن برای رفع جوش های صورت و گزیدگی حشرات استفاده می کنند و از خاکستر پوست هندوانه برای معالجه برفک و تاول های دهان استفاده می شود. هندوانه در مزارع مغان در سطح وسیع کشت می شود. 


نویسنده: سیده یلدا رئیسی ساداتی


1394/11/14

 1:21:06 AM