جهت عضویت اساتید، پژوهشگران، دانشجویان، تولیدکنندگان، فعالان عرصه گیاهان دارویی استان اردبیل  می توانند پس از پر نمودن فرم عضویت در مرکز هدایت و حمایت از گیاهان دارویی استان اردبیل آن را به آدرس ایمیل elmiardabil@gmail.comارسال نمایید.
شماره تماس سازمان بسیج علمی پژوهشی 04533710098
شماره تماس مرکز هدایت و حمایت از گیاهان دارویی 04531742111