گل سرخ  یا گل محمدی   


نام علمی: Rosa  spp.    

 

 نام ترکی: قیزیل گول


غنچه های میوه قرمز شده گل سرخ مقوی و فرح آور است. گلبرگها و غنچه تازه آن مسهل و مسکن صفرا و بلغم رقیق است، ولی خشک شده آن قابض است. عصاره برگ گل سرخ که در سایه خشک شده باشد، برای جلوگیری از خونروی از سینه و قطع اخلاط خونی و رفع رطوبت های معده مفید است. از غنچه و گلبرگ خشک آن برای رفع یبوست استفاده می شود. خوردن آب غنچه خشک آن ضعف قلب را برطرف می سازد و اسهال را بند می آورد. قطره عصاره غنچه گل سرخ برای رفع سردرد و چشم و گوش درد مفید است. مضمضه دم کرده آن برای تقویت دندان و لثه و مالیدن گرد خشک آن به دندان و لثه زخم های دهان را خوب می کند. ضماد تازه آن برای ورم مقعد نافع است. اگر با دم کرده آن تنفیه شود، برای زخم های روده مفید است و پاشیدن گرد خشک آن برای رفع جوش و التیام زخم ها بخصوص زخم آبله و خشک نمودن آن زخم ها موثر بوده و دانه های آن برای قطع سیلان از رحم و رفع بدبویی مفید است. دم کرده آن برای آنژین، ورم حنجره، دهان و گلو مفید است. ضماد تازه آن برای رفع زگیل، ناراحتی های پوستی، رویانیدن گوشتهای تازه بر زخم های عمیق، تحلیل ورم های گرم و شکستگی اعضا نافع است. خوردن گرد بن گل آن (قسمت کوزه مانند واقع در زیر گلبرگها) باعث قطع اخلاط خونی از سینه و اسهال می شود و قابض است. دانه های ریز در وسط گل خونروی از هر عضوی را بند می آورد و اسهال های سخت را قطع می­کند. شیاف آن مقوی رحم بوده و رطوبات رحم را رفع میکند. روغن گل قابض و محلل و بازکننده گرفتگی ها و انسداد مجاری می باشد و در عین حال مسهل است. خوردن روغن گلسرخ مسهل مواد لزج است و اسهال های صفراوی را بند می آورد و در رفع التهاب معده، زخم روده ها، دل درد و دل پیچه مفید می باشد. اختلالات قاعدگی و اسهال مزمن را برطرف می­کند. گلاب آن مقوی قلب و دهانه معده است. بو کردن گلبرگ های تازه گل سرخ و مالیدن آن برای سردردهای گرم و درد چشم مفید است. بو کردن آن برای تقویت دماغ، حواس، ایجاد نشاط، تقویت قل و خفقان مفید است و برای زکام  و نیروی جنسی مضر است و موی سر را سفید می کند. مالیدن آن در حمام برای رفع بدبویی عرق و پاشیدن گرد آن با برگ مورد برای قطع عرق مفید است. این گیاه در باغات  نقاط مختلف کشت می شود و برخی گونه های وحشی نیز در کوهستانها می روید. 


نویسنده: سیده یلدا رئیسی ساداتی


1394/11/14

 10:59:29 PM