بنفشه  سه رنگ


نام علمی: Viola tricolor  

نام ترکی: بنفشه

گل و برگ بنفشه بیشتر در نارسایی های پوستی مورد استفاده قرار می­گیرد. مصرف دم کرده آن خون را تصفیه کرده و در رفع جوشهای صورت و تبخال، کورک و دمل کاربرد دارد. دم کرده ریشه آن قی آور است و اسهال خونی در کودکان را درمان می کند. این گیاه به صورت زینتی در فضای سبز شهری کشت می شود. همچنین در جنگلها نیز به صورت خودرو می روید.نویسنده: فرحناز رضاپور
 2/1/2016
 12:30:59 AM