گل موگه      

         

نام علمی:.   Convallaria majalisاز این گیاه در طب سنتی برای بهبود انقباضات زایمان، درمان تشنج ، ادم، سکته و فلج ناشی از سکته، ورم ملتحمه و جذام استفاده می­شود. تاثیر آن بر روی این بیماری ها ثابت نشده و به خاطر سمیت بالقوه گیاهی، هم اکنون تنها تهیه تجاری آن مورد توجه قرار گرفته است. تمام اجزاء این گیاه سمی هستند و میوه قرمز رنگ آن ممکن است برای کودکان جذاب باشد، در صورتی که حتی در مقادیر کم خورده شوند، می­تواند باعث درد شکم، استفراغ و کاهش تعداد ضربان قلب شود. 


نویسنده: سیده یلدا رئیسی ساداتی


94/12/15

 12:40:29 PM