گزنه سفید             

نام علمی: Lamium album     

          

نام ترکی: گیجی تیکان


از گل­های این گیاه به عنوان قابض، تصفیه کننده خون و بند آوردن خون بخصوص در خونریزی­های بواسیر و قطع اخلاط خونی و بند آوردن اسهال استفاده می­شود. جوشانده آن برای رفع ضعف و در موارد کلروز مصرف می­شود. ریشه آن به عنوان قابض و محلل و برای التیام زخم بکار می­رود و گل­های آن برای قطع اسهال ساده مفید است. جوشانده آن در مورد قطره قطره ادرار کردن و یا کم ادرار کردن بسیار مفید است. شیره گیاه برای مقابله با ضعف و سستی بخصوص در موارد بیماری کلروز دختران جوان و کم خون و قطع ترشحات و خونروی های خارج از موعد عادت ماهیانه به کار می رود. جوشانده گیاه به عنوان مدر، صفرابر، کمی مخدر و مفرح نیز تجویز می شود.


نویسنده: سیده یلدا رئیسی ساداتی


94/12/15

 12:22:15 PM