مریم نخودی طناز یا دان داروی تلخ


  Teucrium chamaedrys : نام علمی


جهت تحلیل ورم های بلغمی این گیاه را با تخم رازیانه و زیره سبز در آب پخته تا آب آن تبخیر شود، سپس بصورت ضماد مصرف می شود. دم کرده گیاه با سرشاخه گلدار آن خشک کننده زخم های سرطانی است. دمکرده این گیاه در بیماری های مزمن کبد، ضعف مجاری هضم و سختی طحال نافع است. مصرف دم کرده آن را در دوره نقاهت، خنازیر، برونشیت مزمن، تبهای تیفوئیدی و کلیه بیماری های حادی که منجر به اختلال در توانایی و فساد اعمال آلی بدن می شود، نافع می دانند. برای تقویت عمومی بدن، تقویت معده، افزایش ادرار، دفع کرم، دفع اخلاط غلیظ و مضر، رفع سوء هاضمه، کم خونی، بیماری های عفونی، شکستگی استخوان، دفع سنگ کلیه و مثانه، یرقان، اسهال های ساده و رفع تاخیر وقوع عادت ماهانه مفید می باشد.


نویسنده: سیده یلدا رئیسی ساداتی


1394/11/14

 12:45:30 AM