مریم نخودی جنگلی


 Teucrium scordiolder :نام علمی


نافع امراض طحال، سرفه کهنه، یرقان، گزیدگی حشرات، بی خوابی و ضعف عمومی بدن است. دمکرده آن برای سوء هاضمه، سرخک، روماتیسم، برونشیت مزمن، اسهال و امراض عفونی نیز موثر است. فعالیت معده را تحریک می کند و در روده خاصیت ضد اسهالی دارد و به التیام زخم کمک می کند. دم کرده آن برای ناراحتی های معده، مرض قند و بی اشتهایی مفید است. سرشاخه گلدار این گیاه بطور ملایم اثر نیرودهنده، مقوی معده، مدر، تب بر، ضد کرم و ضد عفونی کننده دارد. مصرف آن برای تب های مخاطی و حصبه بعد از مرحله تحریکات، بیماری های نقرسی که با ضعف قوای هاضمه همراه باشد و بطور کلی برای بیماری های عفونی اثر قوی دارد. این گیاه معمولاً در نقاط مرطوب و کنار جریان آب می روید و در فاصله بین خلخال تا اسالم یافت می شود.


نویسنده: سیده یلدا رئیسی ساداتی


1394/11/14

 12:40:14 AM