یاس چمپا  


 نام علمی:  Grandiflorum jasminumگل های آن تلخ، قی آور، ضد کرم، مدر و قاعده آور است. جویدن برگهای آن برای التیام زخم ها، درد دندان و ورم مخاط دهان مفید است. شیره تازه برگها را روی میخچه یا قسمت هایی از پوست که سفت و دردناک شده می گذارند. روغن حاصل از شیره برگها در موارد ترشحات گوش در گوش ریخته می­شود. ریشه گیاه مسهل است و برای تسکین سر درد، درمان فلج و روماتیسم تجویز می شود.


نویسنده: سیده یلدا رئیسی ساداتی


1394/11/14


 1:33:28 AM