گلپوه

Teucrium polium نام علمی: 

  نام ترکی: هلپه 


جوشانده این گیاه جهت بیماری های قارچی و تحلیل آبسه ها استفاده می گردد. گرد این گیاه عطسه آور است و اگر کمی داخل بینی شود عطسه می آورد. مصرف دمکرده سرشاخه های گلدار این گیاه ضد تشنج است و برای رفع سردرد و رفع اختلالات مجاری تناسلی، ادراری و در موارد تاخیر یا قطع قاعده بدون دلیل خاص دمکرده این گیاه موثر است. همچنین در دفع اخلاط وآسم مفید است. 


نویسنده: سیده یلدا رئیسی ساداتی


1394/11/14
 12:43:33 AM