لادن

نام علمی: Tropaeolum majusl


برگ و گل آن به عنوان ضد اسکوربوت، تقویت کننده قلب و تصفیه کننده خون مصرف می شوند. شیره گیاه در رفع بیماری های دستگاه تنفسی، برونشیت های مزمن و اخلاط خونی اثرات مفید دارد و در درمان اختلالات عادت ماهیانه نیز موثر است. له شده گیاه تازه اثر مفید بر روی پوست سر و تقویت پیاز مو داشته از ریزش مو جلوگیری می کند. لوسیون حاصل از جوشاندن برگ، گل و میوه آن در تقویت سر و رفع ریزش مو موثر است. در رفع کم کاری کلیه ها و عفونت های مثانه مفید است. دم کرده آن به عنوان آرام کننده سرفه، ماده مدر و محرک مصرف می شود. بخور آن نافع زکام و مالیدنش بر معده، مقوی معده و مانع استفراغ و ریزش آب از دهان و دافع سختی رحم، معده و جگر و مقوی آنها می باشد. قبلاً به عنوان نیرودهنده، قابض، بند آورنده خون و در زمان فعلی از آن بیشتر در رفع ضعف عمل دستگاه هضم، آسم و آغاز سل استفاده می شود.


نویسنده: سیده یلدا رئیسی ساداتی


 11:37:32 PM


1394/11/14