گزنه

نام علمی: Urtica dioica        

نام ترکی: گیجی تیکان


برای ازدیاد ترشح ادرار و عادت ماهیانه و شیر و عرق نافع است. برای نرم کردن ورم های سفت در استعمال خارجی بکار می رود. نیروی جنسی را زیاد می کند، سینه، ریه و معده را از اخلاط پاک می کند. دهانه رحم و گرفتگی های کبد را باز می کند. در درمان بیماری قند مفید است و شیره و جوشانده گیاه مقدار قند را در ادرار بیماران قندی کاهش می دهد. کوبیده ساقه و برگ آن در بندآوردن خونریزی موثر است. خوردن دم کرده برگ و ریشه گزنه با ماءالشعیر برای بیماری های سینه مانند تنگی نفس، انتصاب نفس و پاک کردن سینه از اخلاط لزج و غلیظ نافع است. دم کرده و جوشانده آن را برای کمر درد و درد مفاصل به مصرف می رسانند. دم کرده برگ آن برای معالجه زخم معده، عفونت، زخم روده و سنگ کیسه صفرا مفید است.گذاشتن برگ تازه کوبیده آن در بینی خونریزی را قطع می کند و اگر برگ کوبیده گزنه با مرمکی مخلوط و شیاف شود، بسیار قاعده آور است. ضماد برگ تازه آن برای رفع برآمدگی رحم، تحلیل آبسه، دمل و سرباز کردن دُمل و زگیل نافع است بخصوص اگر ضماد با عسل مخلوط شده باشد اثرش بیشتر است و در ضمن برای رفع پیچیدگی عصب نیز مفید است. ضماد برگ تازه آن با نمک برای گذاردن در محل زخم گازگرفتگی سگ هار به عنوان کار مقدماتی قبل از رسیدن به پزشک موثر است. ضماد پخته آن با روغن زیتون برای رفع ورم بناگوش نافع است. ضماد خاکستر آن با نمک برای التیام زخم ها مفید است. تخم آن برای درمان سرفه، تنگی نفس،  اخراج زردآب و بلغم لزج و رفع ناراحتی های طحال، کلیه و تقویت نیروی جنسی مفید است. پاشیدن گرد تخم و برگ آن برای خشک کردن زخم های خورنده و سرطانی مفید است. غرغره و مضمضه شیره تازه گزنه برای رفع التهاب لثه و ورم لوزه بسیار موثر است. برای تقویت دستگاه هاضمه، تنظیم قند خون، تنظیم گردش خون، ازدیاد ترشح شیر، تصفیه خون و خروج سموم خون، بیماری های پوستی، رفع اخلاط خونی و استفراغ خونی به کار برده می شود. دم کرده برگ گزنه سفید در نارسائی کبد فوق العاده موثر است. این گیاه در باغها، نقاط مرطوب خارج شهر، نواحی سایه دار، دامنه کوهها و کنار جویبارها و روی تپه ها در نواحی مختلف می روید.


نویسنده: سیده یلدا رئیسی ساداتی


1394/11/14


 1:05:49 AM