کریون  

  

 نام علمی: Centaurium minus      


نام ترکی: ککیره


    خوردن این گیاه انسداد مجاری را باز می کند، مسهل، پاک کننده، خشک کننده و جاذب بلغم های لزج مخاطی از اعماق بدن می باشد. اگر شاخه و برگ و گل آن با آب پخته شود و به نصف برسد، سپس ترکیب عصاره صاف شده آن با شکر نوشیده شود، برای درمان صرع، سختی تنفس، رفع اخلاط خونی از سینه، تسهیل خروج صفرا و زردآب و سودا و بلغم لزج، تسکین درد مفاصل، باز شدن انسداد کبد و طحال و رفع سختی طحال و دفع ضرر سموم گزندگان بخصوص عقرب بسیار نافع است. جوشانده آن به عنوان تب بر برای قطع تب نافع است. شستن و کمپرس اعضای بدن با دم کرده گیاه برای کزاز مفید است. اگر با روغن کنجد دم کرده و اماله شود برای تسکین سیاتیک و درد پشت بی نظیر است. ضماد ساقه های گلدار و برگ آن برای التیام جراحات و زخم های تازه و کهنه، نرم کردن ورم ها و غده های سفت رکتوم در ناحیه بواسیر بسیار مفید است. اگر ضماد آن با پیه تهیه شود، از شکافتن و باز شدن جراحت های بزرگ و تازه و کهنه جلوگیری کرده و ورم آنها تحلیل و التیام می یابد. مصرف عصاره آن نیز از نظر تحلیل ورم­ها و التیام زخم­ها شبیه مصرف اعضا و شاخه های گلدار گیاه است. عصاره حاصل از شاخه های گلدار و خشک کهحاصل دم کردن و صاف کردن می باشد، اشتها آور، مقوي، صفرا بر، تقويت كننده معده و برطرف کننده تب­های  نوبه ای است


نویسنده: سیده یلدا رئیسی ساداتی

 1:16:20 AM

1394/11/14