شیرخشت، کاروانکش

نام علمی: Atraphaxis spinosa        

نام ترکی: داغ هیواسی


شیرخشت ملین است و مسهل صفرا و اخلاط سوخته می ­باشد و برای تقویت کبد، معده و احشا داخل شکم مفید است. حرارت معده، قلب و کبد را تسکین می­ دهد و برای سرفه، خشونت سینه و حلق داروی خوبی است و تحریک، اضطراب، حرارت و یبوست ایجاد نمی ­کند، حتی برای پیران و اطفال نیز مناسب است.


این گیاه در کوههای اق داغ در خلخال یافت می­ شود.نویسنده : مریم عیدی