شاهدانه کرت

             

نام علمی: Datisca cannabina        


ریشه­ ی این گیاه مسکن درد روماتیسم است و به عنوان مسکن روی دندان کرم خورده می­ گذارند. این گیاه همچنین مسهل، تب بر و مدر است.

شاهدانه کرت بین آستار و گردنه حیران و دیگر نقاط مرطوب استان می­ روید.

نویسنده : مریم عیدی