زنبق

                      

نام علمی گونه­ ها: Iris iberica، زنبق پروانه ای  Iris acutiloba، زنبق شفاف Iris pseudocaucasica ، زنبق مشبک Iris reticulate، زنبق بیابانیIris songarica  ، زنبق چمنزاریIris spuria  


ریزوم تازه زنبق به مقادیر کم مدر، خلط آور و دفع کننده کرم می­ باشد، مقادیر زیاد آن مسهلی قوی و قی آور است، به طوریکه موجبات تحریک دستگاه هضم و درد شدید در روده، استفراغ و دفع زیاد مدفوع را فراهم می ­آورد. گرد خشک ریزوم زنبق عطسه آور است و ترشحات آب دهان را افزایش می­ دهد. ضماد برگ­ های تازه زنبق جهت رفع تومورها، سوختگی­ ها، بواسیر و سودا بر روی عضو مورد نظر کاربرد درمانی دارد.

زنبق چمنزاری در چمنزارهای نمکی، زمین­ های باتلاقی و اطراف جوی ­ها در نواحی کوهستانی می­ روید. زنبق بیابانی در دامنه­ های خیلی خشک نواحی پست و کوهستانی می­ روید. زنبق مشبک در چمنزارهای نواحی پست و کوهستانی معمولاً در نزدیکی برف­های در حال ذوب شدن و زنبق شفاف و پروانه­ای در شیب های سنگریزه ای و چمنزار های نواحی کوهستانی می ­روید.

نویسنده : مریم عیدی