خارپنبه               

نام علمی: Onopordum acanthium        

نام ترکی: پاموق تیکانی

خوردن این گیاه خشک کننده ­ی رطوبت­ ها، قابض و ضد سم است. ریشه و میوه ­ی گیاه برای قطع خونریزی سینه، ورم مقعد و التیام زخم ها مفید می ­باشد. دم کرده ­ی ریشه و میوه در بیماری­ های معده، کبد و تب­ های کهنه کاربرد دارد و اثر آن در اطفال و کودکان بسیار بیشتر است. برای فلج، رعشه و تسکین درد پشت نیز مفید است. گذاشتن برگ­های له شده­ ی گیاه یا مالیدن شیره­ ی گیاه روی پوست برای التیام زخم و کنترل زخم­ های کچلی، جرب و حتی در برخی موارد برای زخم­ های حالت سرطانی اثر مفید دارد.

 این گیاه در کنار جاده ­ها و اراضی بایر در نواحی مختلف استان می­ روید.


نویسنده: مریم عیدی