فرفيون            


نام علمی: Euphorbia helioscopia         

  Euphorbia heterodenia             

Euphrasia pectinata                   


نام ترکی: سوتلگن صمغ فرفیون مسهل خوبی برای بلغم لزج و زرداب است و هر چه بیشتر تازه باشد، خواص ان نیز بیشتر است. اگر گرد آن با عسل مخلوط و به چشم مالیده شود برای جلوگیری از توسعه­ ی آب مروارید چشم مفید است، ولی التهاب و قرمزی و خارش که در اثر مالیدن این دارو ایجاد می ­شود، برای مدت مدیدی در چشم باقی می ­ماند. ضماد آن روی استخوان باعث می ­شود که استخوان پوسته بیندازد و زخم شود، بنابراین استخوان باید از تماس با این صمغ­ ها دور نگهداری شده و محافظت شود. مالیدن آن روی زخم­ موجب از بین رفتن گوشت زاید زخم ­ها می­شود، زیرا خورنده است. جوشانده گیاه به صورت استعمال خارجی به عنوان ماده شستشوی خارش پوست را برطرف کرده و برای جوش و کرک نیز بسیار مفید است. پودر خشک گیاه همرا با برنج تخمیر شده برای درمان ترس از آب که در اثر بیماری هاری ایجاد می ­شود، مفید و موثر است. شیرابه گیاه برای درمان تاول پوستی موثر است.  اگر ضماد آن با روغن زیتون تهیه شود، برای معالجه ­ی فلج، سستی اعضا، رفع دردهای اعصاب و درد مفاصل نافع است. از فرفیون بیشتر به صورت استعمال خارجی استفاده می ­شود و مصرف خوراکی آن حتماً باید با نظر پزشک و افراد آگاه به گیاه درمانی انجام گیرد. 

این گیاه در خاکهای مرطوب رویش داشته و در اراضی بایر و کنار مزارع کشاورزی و کنار نهرها به چشم می خورد.نویسنده : مریم عیدی

 ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ ه‍.ش.

 ۳:۰۹:۰۵