شیر پنیر، علف شیر      


نام علمی:  Galium tinctorium         Galium verum    

نام ترکی: پیشیه درناقی

 

 ریشه ­ی این گیاه از نظر خواص مشابه ریشه روناس بوده و قابل جایگزینی آن می­ باشد. جوشانده گیاه تازه آن برای کاهش عوارض صرع و هیستری بسیار موثر و مفید است. این گیاه همچنین بند آورنده ­ی خون بوده و درد معده را تسکین می ­دهد. قطره­ ی عصاره ­ی آن را با روغن گل بنفشه مخلوط و در گوش می ­ریزند و برای رفع درد گوش مفید است. ضماد آن با پیه خوک برای التیام خنازیر تازه شروع شده مفید است.

 این گیاه در چمنزارها و دشتها و مزارع دیم می ­روید.


نویسنده: مریم عیدی

 ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ ه‍.ش.

 ۸:۴۰:۴۶