شكاعي              

نام علمی: Onopordum acanthium       

نام ترکی: بوقناق


خوردن آن خشک کننده­ ی رطوبت ­ها و قابض و ضد سم است. ریشه و میوه ­ی گیاه برای قطع خونریزی سینه، ورم مقعد و التیام زخم ها مفید می ­باشد. دم کرده­ ی ریشه و میوه در بیماری ­های معده، کبد و تب های کهنه کاربرد دارد و اثر آن در اطفال و کودکان بسیار بیشتر است. برای فلج، رعشه و تسکین درد پشت نیز مفید است.  گذاشتن برگ­ های له شد­ه­ ی گیاه یا مالیدن شیره­ ی گیاه روی پوست برای التیام زخم و کنترل زخم­ های کچلی، جرب و حتی در برخی موارد برای زخم ­های حالت سرطانی اثر مفید دارد.

این گیاه در کنار جاده ها و اراضی بایر در نواحی مختلف استان می روید.


نویسنده: مریم عیدی

 ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ ه‍.ش.

 ۸:۳۵:۴۰