شمعدانی ربرت                  

نام علمی:Geranium rotundifolium        

ضماد آن را روی تومورها و زخم­ها می­ گذارند و برای خرد کردن سنگ و کاهش تب بخصوص تب­ های نوبه و زردی به کار می ­برند. مدر و قابض است، برای بند آوردن خونریزی نیز مفید است و برای کنترل بیماری قند خورده می ­شود و قند ادرار را کاهش می­ دهد. دم کرده ­ی آن به صورت غرغره برای تسکین درد گلو و کاهش ورم مخاط دهان و ورم لوزه بسیار نافع است.

این گیاه در آذربایجان علی بولاغ و بیگلو گزارش شده است.

نویسنده: مریم عیدی

 ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ ه‍.ش.

 ۲:۰۱:۰۹