سیزاب نهری       


نام علمی: Veronica beccabunga    برگ و سرشاخه­ های گلدار و شاخه­ های نازک گیاه مصرف دارویی دارد و مقوی، مدر، قابض و آرامبخش است. دم کرده ­ی گیاه برای برونشیت و آسم مفید است، خروج اخلاط را تسهیل می ­کند و چون مدر است، در تسکین درد نقرس و در روماتیسم مفصلی، سنگ کلیه و یرقان آثار شفابخشی دارد. در موارد سردردهای یکطرفه و حرکت در خواب نیز نافع است. جوشانده این گیاه در استعمال خارجی برای سوختگی و التیام زخم بسیار موثر است.نویسنده: مریم عیدی

 ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ ه‍.ش.

  ۱:۲۴:۴۹