سنای کاذب             


نام علمی: Coronilla varia   


بیشتر برگ­های گیاه در طب سنتی مصرف دارد و به صورت دم کرده و جوشانده­ ی خیلی رقیق ممکن است مصرف شود و اثر مدر و مسهل دارد.

چون این گیاه مسمومیت ایجاد می ­کند، مصرف آن باید با احتیاط و زیر نظر پزشک باشد.

نویسنده: مریم عیدی


 ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ ه‍.ش.

 ۲۰:۳۲:۲۳