وسمه                 


نام علمی: Isatis tinctoria         


این گیاه قابض، ملین، مسهل، قی آور و مدر است. اگر هفت عدد از دانه­ ی آن روزانه تا سه روز پی در پی خورده شود، مسهل است و مانع بروز دمل می ­شود، ضد کرم است و برای اخراج جنین مرده و یا سقط جنین زنده و اخراج ترشح بول و ادرار بسیار موثر است.

مضرات: چون تخم آن شدیداً سمی است، در خوردن آن باید احتیاط شود و در صورت ضرورت با تجویز و زیر نظر پزشک خورده شود.

. این گیاه در دامنه کوهها، در جنگلها و مراتع طبیعی مرطوب و گودال­ ها رشد می­ کند


نویسنده: مریم عیدی
 ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ ه‍.ش.