سيب زميني اردبيل قابليت رقابت با سيب زميني اروپا را دارد

نویسنده: مریم عیدی
1397/06/23


سيب زميني اردبيل قابليت رقابت با سيب زميني اروپا را دارد

به گزارش خبرگزاري علم و فناوري از اردبيل؛ سيب زميني Solanum tuberosum L. ( ماده غذايي با ارزشي است كه با توليد حدود 5 تن ماده خشك ، 2.6 مگاژول انرژي  و 1.4 كيلوگرم پروتئين در هکتار  مهمترين محصولات كشاورزي محسوب مي شود اين محصول با دارا بودن نشاسته و اسيد آمينه هاي ضروري و مورد نياز انسان به خصوص ويتامينهاي B و داراي ارزش غذايي بالايي استسيب زميني از نظر توليد انرژي در واحد سطح در بين محصولات كشاورزي داراي رتبه اول بوده است و جايگاه ممتاز آن فارغ از مصارف صنعتي در سبد غذايي مردم دنيا غيرقابل انکار مي باشد.سيب زميني حدود 77 درصد آب و 20 درصد نشاسته دارد و بعد از پخته شدن به خوبي قابل هضم و جذب است. مقدار پروتئين سيب زميني 2.1 درصد مي باشد، كه مقدار آن كم است ولي از نظر مرغوبيت نوع پروتئين تعادل اسيد آمينه هاي ضروري موجود در آن ميتوان پروتئين آن را در رديف پروتئين تخم مرغ به حساب آورد.

با توجه به مقدار پروتئين و مواد قندي موجود در سيب زميني از يك هکتار با متوسط عملکرد25 تن سيب زميني معادل 625 كيلوگرم پروتئين و بالغ بر 80 هزار واحد، انرژي توليد مي گردد، بنابراين سيب زميني از لحاظ تامين مواد غذايي همانند شير و گوشت، ارزش داشته و از نظر تامين پروتئين و انرژي مورد نياز انسان، داراي اهميت ويژه اي مي باشد.

توليد يك پنجم سيب زميني كشور در استان اردبيل

استان اردبيل مساحت 1.1 درصد از كشور را به خود اختصاص داده و در ارتفاع 1400 متري از سطح دريا قرار دارد. قرار گرفتن دشت ۹۵ هزار هکتاري اردبيل در اين ارتفاع از سطح دريا اين دشت را در كل كشور بي نظير و بلکه در سطح جهان ممتاز كرده است دشت اردبيل با وسعت بيش از 95 هزار هکتار، مستعدترين دشت از نظر اقليم و آب و هوا براي زراعت سيب زميني مي باشداستان اردبيل يك پنجم كل توليد سيب زميني كشور را به خود اختصاص داده است.

بهترين و معمول ترين روش تکثير در گياه سيب زميني از طريق تکثير رويشي )غده( مي باشدبه علت غني بودن غده سيب زميني از لحاظ مواد غذايي، آفات و بيماريها به راحتي قابليت بقا، تکثير و انتقال در آن را دارند سيب زميني به تعداد زيادي از بيماريها حساس است، برخي از اين بيماريها گسترش وسيع و بعضي انتشار محدودي داشته و محلي مي باشند عوامل اين بيماريهاي عفوني شامل باكتريها، قارچها، ويروسها، مايکوپلاسماها، ويروئيدها و نماتدها استگروه

ديگري كه بيماريهاي فيزيولوژيك يا غير عفوني يا غيرواگير ناميده مي شوند، شامل عوارض ناشي از شرايط آب و هوايي نامناسب، كمبود عناصر غذائي يا ساير عوامل غيرزنده است.

با توجه به بالا بودن سطح زيركشت سيب زميني در كشور و مساعد بودن شرايط آب و هوايي مناطق زيركشت سيب زميني براي ظهور بيماريها و عدم آشنايي بيشتر كشاورزان با بيماريهاي سيب زميني و عدم به كارگيري روشهاي صحيح مبارزه، همه ساله درصدي از محصول توليدي كشاورزان در اثر بيماريهاي گياهي از بين مي رود.

تعريف كشاورزي ارگانيك

امروزه رویکرد جهانی به سمت کشاورزي ارگانیک  پيش رفته است.  در این سیستم از کشاورزي که شاید برگرفته از کشاورزي سنتی باشد، سعی بر این است تا از نهاده هایی که منشا شیمیایی دارند، استفاده نشود تاثیر نامطلوب و اثرات باقیمانده مصرف انواع کودهاي شیمیایی، سموم و هورمون ها در تولیدات غذایی در کشورهاي صنعتی پیشرفته موجب شده است تا کشاورزي در جهتی کاملا متضاد با روش مدرن پیش رود. در این کشورها سعی بر این است که از مصرف هرگونه مواد شیمیایی ساخته شده توسط انسان در تولید و پخش محصولات زراعی و باغی و دامی جلوگیري شود.

 این کشاورزي به کشاورزي ارگانیک موسوم است و در کشورهاي مختلف به نام هاي گوناگون چون کشاورزي بیولوژیکی، کشاورزي پایدار و کشاورزي با مصرف کم موادشیمیایی نامیده می شود. در این روش به جاي استفاده از کودهاي شیمیایی از کودهاي طبیعی موسوم به کود سبز استفاده می شود و براي مبارزه با آفات بیشتر از روش هاي بيولوژيكي مانند دشمنان طبيعي استفاده مي گردد.

فوايد مصرف مواد غذايی ارگانيک

مواد غذايي ارگانيك ارزش غذايی بالاتری داشته و ميزان ويتامين C ، كلسيم، منيزيوم، آهن و فسفر در آنها بيشتر است  و 50 درصد ميزان فنل بالاتري نسبت به محصولات ديگر دارند.

اين مواد غذايي غالبا خوشمزه و خوش طعم تر هستند، يكی از دلايل آن اين است كه محصولات ارگانيک پس از برداشت در مدت زمان كمتری بدست مصرف كننده رسيده و تازه تر هستند و همچنين در محصولات تهيه شده به روش سنتی، با فرآوری ها و دستكاريهايی كه بر روی آنها صورت می گيرد، تنها به ظاهر، رنگ، بالا بردن ماندگاری، افزايش توليد و مقاوم كردن آنها در برابر صدمات ناشی از حمل و انبارداری توجه مي شود و نه به كيفيت و ارزش تغذيه ای آنها.

توليد كنندگان محصولات ارگانيک از استاندارد ها و دستورالعمل های بسيار سخت گيرانه ای تبعيت مي كنند تا احتمال آلوده شدن اينگونه محصولات به هر گونه مواد شيميايی و سمی منتفی باشد.

محققان آمريكايی می گويند ميوه ها و سبزيجات ارگانيك در مقايسه با انواعی كه به روش های رايج پرورش می یابند برای سلامت قلب بهترندعلت اين تفاوت به نيتروژن موجود در خاك مربوط می شود. نيتروژن غير آلی موجود در كودهای رايج براحتی در دسترس گياه قرار می گيرند و بنابراين كود دهی زياد احتمالا باعث كاهش سطوح فلاونوئيدها مي شود

توسعه كشت سيب زميني ارگانيك در استان اردبيل

فیروز فولادی اظهار كرد:  توسعه کشت محصولات ارگانیک در راستای کاهش مصرف بي رويه سموم انجام مي گيرد و تمام مراحل کاشت ، داشت و برداشت محصول زير نظر كارشناسان انجام مي گيرد و جهت تعيين میزان دقیق کودهای مورد نیاز و جلوگيري از مصرف بي رويه كودهاي شيميايي نمونه اي از خاك مزارع به آزمايشگاه خاك شناسي ارسال مي شود.

وي افزود: دستیابی به امنیت غذایی و تولید محصول سالم و با کیفیت از اهداف مهم کشت ارگانیک مي باشد و متوسط برداشت سیب زمینی در مزارع ارگانیک حدود 25 تن در هکتار است.  
مدیر دفتر محیط زیست و سلامت غذای جهاد کشاورزی استان گفت: استان اردبیل در سال های اخیر در زمینه تولید سیب زمینی رتبه اول و دوم کشوری را به خود اختصاص داده و قطب فعال در تولید سیب زمینی کشور است
.
لازم به ذكر است : استان اردبیل با تولید حدود 800 هزار تن حدود 15 تا 20 درصد سیب زمینی کشور را تولید می کند که از لحاظ کیفیت ، درصد ماده خشک ، وجود کمترین میزان باقی مانده سموم و کود در سطح کشور از جایگاه خاصی در تولید محصول پاک برخوردار است
.
سیب زمینی تولیدی اردبیل از لحاظ کیفیت و کمیت قابل رقابت با سیب زمینی های تولیدی کشورهای اروپایی بوده و حتی از لحاظ محتویات نسبت به ارقام اروپایی برتر است.انتهاي پيام / مريم عيدي

کلمات کلیدی : سیب زمینی ارگانیک